Zee en Land in Zeeland

Het land veroverd op de zee. De zee die het afstond maar er soms, zoals in 1953, een hoge tol voor eiste. Sindsdien zijn de dijken hoger. Naast de elementen water en aarde kennen we ook het vuur van de zon en de kracht van de wind. Uit deze vier elementen is de naam 4kracht ontstaan om in Zuid-Beveland de regionale veerkracht te vergroten. Zonne-energie, strobouw en Repaircafé (zelf leren repareren). Een stukje nieuwe economie in wording.

Spiritueel Spectrum komt samen op de grens tussen zee en land, Engeland achter de horizon. Hier wordt inspiratie gezaaid, zoals in vele Zeeuwse punten van bezinning en groei. De Bron in Goes is er ook zo een. Ad Broere, oud-bankier en econoom, kwam daar vertellen over de Nieuwe Economie: houd zaken kleinschalig en kies een aanvullende munt die het geld in de regio houdt. Op Schouwen-Duiveland kennen ze al de Zeeuwse Daalder.

De kunst is van al deze initiatieven de eigenheid te zien én de aanvullende waarde. Als het lukt om uit te wisselen en samen te werken, dan ontstaan vanuit deze micro-organismen een mooie Zeeuwse spirituele bodemflora en – fauna. Ook al lijken de aanzetten onbeduidend, ze vormen het begin van een onomkeerbare en hoogst noodzakelijke verandering naar een menselijke economie met een ziel. Een plek waar mens, dier en plant zich veilig voelen en zich door elkaar gesteund weten. Laten we er samen aan werken met onze positieve intenties, plannen en projecten. Want creëren begint met onze gedachten. En wij zijn mede-creators.

Han van Straaten, astroloog-econoom-talentecoach. www.astro-econoom.nl