Visie en Missie

“Het Spiritueel Spectrum wil die activiteiten organiseren, waar de leden van de inspiratiegroep enthousiast over zijn, dit low budget, en  in kleine interactieve groepen waar deelnemers aanwezig zijn om te halen en te brengen”. Ziehier in een notendop  de filosofie van ons  Spiritueel Spectrum

Wat drijft ons om dit werk te doen? De kern daarvan vindt u hieronder.

Onze visie:

Wij ervaren dat alles met elkaar is verbonden en dat wij deel uitmaken van het grote geheel.

Onze missie:

Vanuit onze visie willen we verbindingen binnen onszelf en met onszelf doen ontstaan. Even wezenlijk vinden wij het creëren van verbindingen met de ander en al het andere. We willen ons daartoe inzetten voor persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

Wij willen deze zaken zonder winstoogmerk mogelijk maken.

Onze activiteiten:

Om onze visie en missie te verwezenlijken organiseren we activiteiten die ons werkelijk inspireren. We geloven dat ieder mens alle kennis in zichzelf heeft en dat hij die zich tijdens zijn groeiproces steeds verder her-innert en op deze manier op zoek mag naar de goeroe in zichzelf. Daarom verwachten we van onze activiteiten dat iedere deelnemer actief is en bereid zijn kennis en ervaringen te delen, omdat delen leidt tot verdieping en vermenigvuldigen.

Soms doen we dat in nauwe samenwerking met onze partners van het samenwerkingsverband Zeeuws Bewust.

Onze kernwaarden:

In ons leven proberen wij steeds de onderstaande kernwaarden te (be)leven:

  • respect en integriteit
  • vrijheid
  • openheid
  • vreugde en blijheid
  • liefde
  • in het hier en nu
  • streven naar diversiteit en duurzaamheid
  • delen

Tenslotte:

  • Spirit is de geest van het vuur, hét element dat ons steeds inspireert. Dat willen wij dan ook tot uiting brengen in onze naam.
  • Als Spiritueel Spectrum Zeeland willen wij een platform creëren, waarin onze visie, missie, activiteiten en kernwaarden daadwerkelijk inspirerend en richtinggevend zijn.