Reis door de Chakra’s ahv. Anodea Judith

Een weg van zelfverwerkelijking: wij proberen spiritueel te ontwaken en verder te groeien door inzicht te krijgen in de aard van de chakra’s, het doen van oefeningen, het gebruik van visualisatie en meditiatie waarbij de boeken van Anodea Judith onze inspiratie vormen.

Het universum is opgebouwd uit draaiende wielen van energie: de melkwegstelsels, de planeten en sterren, bloemen, mensen bomen en zandkorrels. Deze wielen, chakra’s zijn centra van levensenergie die in ons lichaam een plek hebben en samenwerken om tot een vitaliserend evenwicht te komen, kruispunten waar lichaam en geest elkaar
ontmoeten. De chakra’s vormen zo poorten tussen verschillende dimensies, bv. tussen emoties die een fysieke invloed uitoefenen op het lichaam. Deze wisselwerking bepaalt vervolgens hoe we ons gedragen. Bv. angst roept fysieke reacties op als adem die stokt, trillende handen of een brekende stem. Deze fysieke symptomen verraden ons gebrek aan zelfvertrouwen, wat bij anderen een negatieve reactie kan oproepen waardoor onze angst in stand gehouden wordt. Soms stammen deze gedragingen al uit onze kindertijd en hebben ze niets met onze huidige situatie te maken. Toch veroorzaken ze vele jaren later dezelfde (angst) reacties. Door het werken met de chakra’s kunnen wij ons bevrijden van (oude) patronen die ons beperken.
Chakra’s zenden energie uit vanuit het centrum van het lichaam en zij assimileren energie van buitenaf en vervoeren deze weer naar het centrum. De energie die we genereren bepaalt in hoge mate wat we ontvangen. Daarom is het belangrijk aan oude patronen te werken.
De inhoud van onze chakra’s wordt grotendeels bepaald door onze cultuur, onze fysieke gesteldheid en informatie uit vorige levens. Zij ligt nooit vast, maar kan door bewuste actie veranderen. Wel kan karma (wet van oorzaak en gevolg) patronen een vast karakter geven, toch kan dit door ons (soms met professionele hulp) doorbroken worden. We zeggen dan “de blokkade is opgelost of verdampt.”

Chakra’s kunnen (te) open of (te) gesloten zijn, overactief of juist inactief met allerlei stadia daartussen. We spreken dan van blokkades (van de energie, die dan niet goed kan doorstromen. Blokkades kunnen genezen door de oorzaak van de blokkade bloot te leggen en te verwijderen (hoor je het woord…wijder maken) Dat doe je door je aandacht op dat chakra te richten en te onderzoeken hoe de kwaliteit van het betreffende deel is (gespannen, pijnlijk, levendig, bevroren, enz) Vervolgens kun je werken aan de verbetering van het chakra door oefeningen, werken met beelden, kleuren, geluiden of door je bewustzijn betreffende je waarden en normen te verdiepen.
Dit alles geeft aan dat lichaam en geest (energie) onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden..

Chakra’s kunnen ook met activiteiten corresponderen , bv. werken (1e) , praten en muziek maken (5e). dromen (6e).

Anodea Judith stelt dat de chakra’s een bevrijdende stroom van energie naar boven genereren (het ontwikkelen van nieuwe ideeën)en een manifesterende stroom van energie naar beneden (het realiseren en uitvoeren van concrete plannen). Wanneer beide stromen in balans zijn voelt de mens zich ook in balans.
Hoe hoger de chakra’s in ons lijf gesitueerd, hoe hoger de energie frequentie. deze frequentie komt ook tot uiting in de resp. chakra kleuren.

Waardoor raken chakra’s geblokkeerd?
Vaak zijn hevige ervaringen in ons leven er de oorzaak van: een kind dat emotioneel verwaarloosd wordt, sluit z’n tweede chakra af, een milieu dat strikte gehoorzaamheideist doet ons derde chakra sluiten, wanneer wij vaak met leugens worden geconfronteerd, sluit ons vijfde chakra, de pijn van een onbeantwoorde liefde sluit ons vierde chakra, zo zijn er veel voorbeelden te geven.
Een chakra kan deficiënt zijn ,( bijna) gesloten en er gaat dan bijna geen energie door heen, de spieren en het lichaam op die plaats zijn dan ingezakt en/of slap: de energie is dan afgesloten.
Een excessief chakra heeft te veel aan (vastgehouden) energie, waardoor iemand overdrijft, bv. de man met een excessief derde chakra, die als een bullebak opereert.

Dit zijn zo een aantal aspecten van chakra’s als hulpmiddel om verder te groeien aan je zelfverwerkelijking.
Maarten Anthonise