Nieuwsbrief juni 2013

Uiteindelijk is de lente uit haar winterschulp gekropen, nog wat aarzelend en voorzichtig en soms terug kruipend zoals het nu lijkt met de lage temperaturen en schijnbaar altijd aanwezige regen en de spaarzame zon. De planten lijken het nieuwe jaargetijde het volle voordeel van de twijfel te hebben gegeven, gezien het overal weelderig en  overvloedig uitspruitende groen…misschien zouden wij daar ook nog iets van mogen leren…het voordeel van de twijfel.
In het afgelopen seizoen hebben we weer een flink aantal gevarieerde activiteiten georganiseerd vanuit onze nieuwe uitgangspunten low budget en kleinschalig, alleen die dingen waarover we zelf enthousiast zijn , de eigen inbreng van deelnemers staat centraal en die zaken die passen binnen onze visie en missie.

Wat de noodzakelijke organisatie betreft betekende dit veel minder organisatiewerk en meer gelegenheid voor inspiratie. De deelnemers namen zelf hun materiële bijdrage aan iedere bijdrage door iets te eten en te drinken mee te nemen. Dat bewerkstelligde een mooie verbinding en zorgde er voor dat er geen financiële voor deelname aanwezig was.

We maken ook geen gebruik meer van het strandpaviljoen Piet Hein omdat de zondagmorgen steeds minder geschikt en gewild bleek voor onze activiteiten en zijn naar wisselende avondbijeenkomsten toe gegroeid.

We hebben lezingen, een spirituele wandeling, een dagworkshop en een aantal huiskamerbijeenkomsten georganiseerd, met name in dit kalenderjaar zijn we financieel niet ingeteerd. Er is een Ferrini gespreksgroep geweest die 10 bijeenkomsten bij elkaar kwamen. De thema’s die aan de orde kwamen  waren zeer gevarieerd: “welke wereld laten wij onze kinderen na, inspiratie vanuit de natuur, een talentendag, uitdagende relaties, practische spiritualiteit, wat je uitstraalt komt naar je terug en nu oud worden, jong  en vooral vitaal blijven “. Deze laatste themabijeenkomsten vinden plaats op 25 mei, en op 5 en 26 juni.

We zijn ook, zij het nog wat aarzelend, gestart met een aantal blogs op onze website, waar mensen hun gedachten en emoties kunnen weergeven en die als broedplaats voor nieuwe inspiratie dient, waaruit dan vervolgens weer bijeenkomsten kunnen voortvloeien. Op deze manier kan onze club weer uitgroeien tot een veelzijdig spectrum.

Dit jaar zijn we ook gestart met de mogelijkheid voor  anderen  om hun activiteiten te  mogen ventileren. Want het gaat er ons niet langer om wie iets onderneemt, maar juist dat er activiteiten gemanifesteerd worden, want zijn we juist niet allen één in onze grote verscheidenheid?

Zaterdag 25 mei zijn we met de leden van onze stuurgroep naar het natuurpark Rana in Dreischor geweest, een tuin met sterke energetische krachtplekken en na ons kennismakingsbezoek zeker een aanrader om ook te gaan kijken en ervaren.

Kortom, we hebben een mooi en gevarieerd seizoen achter de rug en zijn van plan op deze weg vanaf september door te gaan. Eerst trekken wij ons terug en gaan in de zomer ieder onze eigen weg. In september zullen we de draad weer oppakken. Als je ideeën en/of inspiratie hebt ben je welkom om dat aan het  contactadres van de website kenbaar te maken. Maar eerst: vakantie en re-creatie!