Grow Younger, live longer!

We gaan binnenkort een uitdagende reis maken, waarbij Deepak Chopra onze gids en inspirator zal zijn! Het zal een reis zijn, waarbij we onze vitaliteit zodanig zullen vergroten, dat we ook de sensatie zullen ervaren van jong blijven. Kan onze geest ons lichaam zodanig beïnvloeden dat onze verouderingsprocessen zullen gaan vertragen?
Duizenden mannen en vrouwen hebben in de laatste jaren bewezen dat dit “gewoon” kan. Wij gaan ook deze reis maken.
Reizigers, die alle drie de reis data kunnen en willen vrijmaken zijn van harte welkom: 22 mei, 5 juni en 26 juni zullen we onze reis maken, steeds vanaf 19.30 uur in de Constantijn Huygenslaan 22 te Vlissingen.
Er zijn vooralsnog geen kosten aan de reis verbonden, wel verwachten we dat iedere reiziger iedere avond iets lekkers én gezonds te eten en/of te drinken meeneemt en op die manier daadwerkelijk helpt overvloed te creëren.
Er zijn 15 reisplaatsen beschikbaar en je kunt je via de mail opgeven bij Maarten Anthonise: maartena@zeelandnet.nl. Uiterlijk 1 dag voor de vertrekdatum hoor/lees je of er plaats is.
Verder is het de bedoeling dat iedere reiziger vooraf zijn impressies via een tekst, een filmpje, een foto of wat dan ook naar Michael de Windt stuurt, die er een mooie blogpresentatie van zal maken: mdw@stormict.com Je kunt ook onder deze blog gewoon verder gaan, dan plukt Michael het er wel van af.
Kortom, het wordt een boeiende reis met veel verrassende vergezichten en zeer afwisselende landschappen. Geef je op en reis mee!

Angelique:

Een filmpje waarin op 2 min. 09 een stuk over de werking van een enzym dat de ouderdom beïnvloed.

http://www.wetenschap24.nl/programmas/scienceflash/Uitzendingen/2010/november/muizen-die-jonger-worden.html

en een gedicht wat als we allemaal ouder worden, wat doet dat maatschappelijk met ons. Dat wil ik aan de hand van onderstaande songtekst illustreren. Worden we ook gelukkig als we ouder worden??

Harrie Jekkers: De ballade van de dood songtekst

Er was eens een koning, machtig en groot,

Die had slechts een vijand, en dat was de dood.

Waarom moest de dood toch zijn leven bederven?

Waarom was hij zo bang, zo bang om te sterven?

De koning ontbood toen al zijn geleerden,

Die te paard en per koets aan het hof arriveerden.

moge geleerden, zei de koning beleefd,

Ik zit met een vraag waar niemand antwoord op heeft.

De jongste geleerde, een ijdele snaak,

Zei: Vraagt u eens Sire, vraagt u maar raak.

Wilt u soms weten hoeveel sterren er zijn?

Of hoe zwaar al het zand weegt van de grote woestijn?

Of hoe de belasting massaal wordt ontdoken,

Of maar toen werd hij abrupt onderbroken.

Welnee, zei de koning, een tikje afwezig,

Waarom gaan we dood? Kijk, dat houdt me bezig.

Niet een der geleerden had zo’n vraag verwacht.

Al sla je me dood, zei de jongste heel zacht.

De oudste geleerde nam toen het woord,

En zei: âch Sire, sommige mensen worden vermoord.

Anderen komen per ongeluk om,

Maar de meeste sterven gewoon, van ouderdom.

De koning zei kribbig: Ja, dat wist ik allang,

Maar wat is toch de dood? En waarom ben ik zo bang?

En toen sprak de knapste geleerde: Sire, mag ik soms eens even?

Misschien moet u, hoogheid, met de dood leren leven.

De koning sprong op, zijn woede was groot,

En hij schreeuwde:Ik eis een antwoord. Wat is de dood?

En toen sprak een geleerde met veel fantasie:

Zal ik u eens zeggen hoe ik dat nu zie?

Kijk, de dood komt je halen, de dood raakt je aan,

Dus de dood met in levende lijve bestaan.

We moeten hem vangen, dan zijn we er af,

Leve het leven! Weg met het graf!

Ach de dood, zei de knapste, is niet te verslaan,

Want als je hem beetpakt dan ga je eraan.

Maar toen kreeg de koning een schitterend plan,

Hij zei: ik ken een stokoude doodzieke man.

Hij heeft, schat ik, nog maar een uurtje te gaan,

Dus de dood komt hem halen, de dood komt eraan.

We bouwen een glazen kooi om zijn bed,

En de deur wordt uitnodigend open gezet.

Is de dood eenmaal binnen, op weg naar zijn prooi,

Dan sluiten wij snel de deur van de kooi.

Aldus werd besloten, men ging aan de slag,

De dood werd gevangen, nog diezelfde dag.

Treurig en somber zat ie achter het glas,

Alsof ie een levend museumstuk was.

En nog nooit was het volk zo gelukkig geweest,

Jaren en jaren vierde men feest.

Maar op den duur ging het feesten vervelen,

En ging men gevaarlijke spelletjes spelen.

Men sprong van torens in diepe ravijnen,

Men stoeide met leeuwen en wilde zwijnen.

Men dronk liters en liters vergiftigde wijn,

En voerde wat oorlog, gewoon voor de gein.

Ja, niemand ging dood, geen mens ging verloren,

Maar er werden wel steeds nieuwe baby’s geboren.

Het werd alsmaar drukker, men kreeg het benauwd,

Er werden zelfs mensen de zee in gedouwd.

En honderd jaar later was de lol er vanaf,

En ging men weer verlangen, naar de rust van het graf.

En de koning dacht: goed, ik ben niet meer zo bang,

Maar ik vind alles zo saai, en ik regeer al zo lang.

Opnieuw riep hij zijn geleerden bijeen,

En hij riep: Wat een ellende! Waar moet dit heen?

De jongste geleerde, inmiddels al zo’n drie eeuwen oud,

Zei: Bevrijdt toch de dood, want zo gaat het fout!

Maar de knapste zei: Ja, maar wie laat hem los?

Want wie de deur open doet is als eerste de klos.

En de koning stond op en hij sprak theatraal:

Laat mij het maar doen, gegroet allemaal!

Mijn angst voor de dood is nu wel genezen,

Ik heb, geloof ik, meer van het eeuwige leven te vrezen.

En hij schreed naar de kooi, machtig en groot,

En stierf in de armen van de gretige dood.

Leve de dood! riep het volk dol gelukkig,

En ze leefden nog lang, en stierven gelukkig!

Marjan: Ik heb me opgeven voor de uitdagende reis t.a.v. het beïnvloeden van verouderingsprocessen.

Mijn indruk is dat het inderdaad mogelijk is dat onze Geest ons lichaam kan beïnvloeden ten gunstig van het verouderingsproces.

Een bekende uitspraak is eerst zien en dan geloven, we kunnen dit echter ook omdraaien eerst geloven en dan zien. We hebben geleerd dat we naarmate dat we langer hier op aarde leven we te maken krijgen met ziekte en ouderdom. Dit is echter een Illussie, want geboorte en dood bestaan niet. We leven eeuwig dat is het grootste geschenk van God.
Onwetenheid is een illusie en daar kunnen we afstand van nemen, door een dieper begip van het leven en de dood. De dood zoals wij die opgevat hebben bestaat niet. Het leven is eeuwig en gaat altijd door in welke vorm dan ook.

Wij creëren ons eigen leven. Je zult dan inzien dat de ervaring zelf een actie is i.p.v. een reactie, iets wat je doet i.p.v. wat je hebt.

Je kunt dus je zelf re-creëren in elk éénduidig Moment van het Nu in de volgende verhevenste versie van het grote visioen dat je ooit hebt gehad over Wie bent. Dit proces wordt evolutie genoemd. De mens is niet af maar voortdurend in wording.

Je wordt wat je weet dat je zelf bent.

Bronvermelding; “Een met God” Neal Donald Walsch

Michaël: 2 jaar geleden werd ik geïnspireerd door een quote die ik zag op vakantie in Ibiza:

Dit voelt voor mij heel erg als waarheid aan. Ongeacht onze kalender leeftijd weet ik dat je voor altijd jong kan blijven als je blijft genieten en de dingen doet die je leuk vind.