De wet van de resonantie: wat je uitstraalt komt naar je terug!

Enige tijd geleden geleden hielden we een huiskamerbijeenkomst over practische spiritualiteit, eigenlijk gezegd over gewone dagelijkse inspiratie die niet hemelhoog en zweverig is, maar die je “gewoon” optilt, inspireert om de dingen die in het hier en nu op je pad komen vanuit je hart te kunnen doen.

Dat leverde in de groep die toen aanwezig was veel mooi en practisch delen op en bemoedigde veel aanwezigen. Van practische spiritualiteit naar de wet van de resonantie is maar een klein stapje, echter met grote gevolgen: wat je uitstraalt, komt naar je terug…dat is heel bijzonder en tegelijkertijd heel gewoon. Zo gewoon dat we ons het vaak niet bewust zijn.

Echter , als je  bewust wilt uitstralen, dan moet je gevoed worden door inspiratie. Het gevolg daarvan is dat dan je bijna automatisch gaat uitstralen en als je bewust bent zul je merken dat deze uitstraling ook naar je terug komt, precies dezelfde energie die jij hebt uitgestraald: heb je veel liefde uitgestraald dan zal je ook veel liefde ervaren, heb je veel negatieve energie uitgestraald, dan zal je ook veel aan jou negatief gerichte energie ervaren. Onze taal is daarin heel beeldend: wie goed doet, goed ontmoet en .. soort zoekt soort .. en …u verzint vast nog wel enkele bekende aanvullingen.

Deze wet geeft ons goddelijke kansen, immers wij krijgen ieder moment de kans positieve energie de wereld in te sturen en zo voor onszelf en .. voor anderen een hemeltje op aarde te creëeren. Door deze wet kunnen echter ook catastrofes ontstaan als wij slechts  in staat zijn negatieve energie uit te stralen en door de negatieve energie die naar ons terugkomt uitzichtloze neerwaartse spiralen ontstaan, dan kan er een traumatische hel ontstaan.

Op woensdag avond 13 maart bent u om 19.30 uur welkom in de Constantijn Huygenslaan 22, 4382 BP te Vlissingen op de huiskamerbijeenkomst van het Spiritueel Spectrum Zeeland. Wij vragen u wel u van te voren op te geven aan maartena@zeelandnet.nl omdat het aantal plaatsen beperkt is. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden, wel verwachten dat iedereen een bijdrage meeneemt met wat hij/zij lekker vindt om te eten en te drinken.

Op deze avond zullen we samen delen, mediteren en  ons laten inspireren door videobeelden van de zeer recente video “De wet van de Resonantie” en daardoor ons bewust-zijn verdiepen.

Het zou fijn zijn als lezers van deze blog ook hun ervaringen verder willen uitwisselen, los van het feit of je aan de huiskamerbijeenkomst deelneemt: wie gaat verder en voegt aan dit begin het zijne toe??